Aleksandra Pawłowicz

Wsparcie dla inwestycji związanych z energią i środowiskiem

W nowej perspektywie 2021-2027 przewidziana jest szeroka oferta dofinansowań m.in. na zieloną transformację i inwestycje poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Dotacje na inwestycje wykorzystujące efektywniej energię

W ostatnim czasie przedsiębiorcy mogą pozyskiwać dotacje na inwestycje w wysokosprawną kogenerację. Dzięki nim możliwa jest długoterminowa redukcja kosztów funkcjonowania firmy, przy równoczesnym rozwoju „zielonej” działalności przedsiębiorstwa.

Nadchodzące fundusze na zielone inwestycje – wsparcie dla firm

Trwają intensywne prace nad szeregiem funduszy, mających wesprzeć inwestycje na drodze do zielonej transformacji. Obok Krajowego Planu Odbudowy stworzone zostaną specjalne fundusze dla inwestycji w zakresie energii i klimatu.

Rozwój elektromobilności w Polsce – kolejne zachęty prawne i finansowe

Przedsiębiorcy w nowym roku mogą liczyć na ulgi i dotacje do nabycia pojazdów elektrycznych, budowy infrastruktury ładowania, tankowania wodorem, a także innowacji w zakresie produkcji paliwa wodorowego.