Adrianna Zięcik

Projektowane zmiany prawa własności przemysłowej w rządowej szufladzie

Skuteczne i nowoczesne prawo własności przemysłowej? Możliwe już w pierwszej połowie 2022 roku.

Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego

15 grudnia 2021 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) - „DMA”.