Benedykt Guguła

Obsługa prawna alternatywnych spółek inwestycyjnych bez VAT

Usługi doradcze świadczone przez radcę prawnego podmiotom zarządzającym alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi są zwolnione z podatku od towarów i usług.