Remigiusz Nowakowski

Zielony wodór szansą na szybszą i bezpieczną transformację energetyki w Polsce

Osiągnięcie neutralności klimatycznej UE, w tym Polski, nie będzie możliwe bez wykorzystania na szeroką skalę technologii wodoru w energetyce, gazownictwie, transporcie oraz przemyśle – pisze prezes DISE.