Sylwester Silski

Wdrożenie systemu zgłoszeń wewnętrznych powinno być kompleksowe

Przedsiębiorca może wykorzystać nowe obowiązki jako szansę na udoskonalenie systemu kontroli wewnętrznej. W tym celu powinien regulacje whistleblowing’owe w rozumieniu niedawno przyjętej ustawy o ochronie sygnalistów wkomponować w firmowe DNA.

Incydenty z obszaru HR zdominują kanały zgłoszeń sygnalistów

Naruszenia prawa pracy staną się częścią ustawowego katalogu zgłoszeń. Podmioty, które nie planowały ich uwzględnić w systemie whistleblowing, muszą zredefiniować budowany system.

Decyzja o przyjmowaniu zgłoszeń anonimowych należy od pracodawcy

Zgodnie z projektowaną ustawą o ochronie sygnalistów, która niedawno trafiła do Sejmu, w procedurze zgłoszeń wewnętrznych należy określić tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi określać kanały zgłoszeń

Jeżeli organizacja chce rzetelnie podejść do tematu ochrony sygnalistów, już dziś powinna przeanalizować, jakie kanały zgłoszeń nieprawidłowości będą optymalne dla jej pracowników i innych powiązanych z nią osób.

Zasady zgłoszeń wewnętrznych trzeba określić w procedurze

Procedurę whistleblowingową będą musiały wdrożyć wszystkie podmioty, które przekroczą próg 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Ale sygnaliści będą też chronieni w mniejszych organizacjach.

Pracownicy mogą ruszyć szturmem na urlopy rodzicielskie

Od 26 kwietnia 2023 r. prawo do urlopu rodzicielskiego nabyli rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2017 r. lub później, których matki nie pozostawały w zatrudnieniu w dniu ich narodzin.

Regulaminy pracy zdalnej stracą moc prawną

Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy porozumienia i regulaminy dotyczące pracy zdalnej zyskają rangę wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obecne polityki w tym zakresie najczęściej nie spełniają wymogów, aby je tak zakwalifikować.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej – ułatwienie czy wyzwanie

Zasady wykonywania pracy na odległość będzie można ustalić na kilka sposobów, zależnie od wielkości zakładu pracy i potrzeb pracodawcy. Niezależnie od wybranego trybu wdrożenia tych reguł, ich treść będzie bardzo podobna.

Zasady pracy zdalnej lepiej ustalić nie czekając na przepisy

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na przygotowanie i wdrożenie regulacji firmowych dotyczących pracy na odległość. Warto więc przygotować się do tego wcześniej.

Przyszły rok bez funduszu socjalnego

Pracodawca, który nie chce tworzyć w 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczeń urlopowych, powinien o tym poinformować pracowników do 31 stycznia.