Sylwester Silski

Regulaminy pracy zdalnej stracą moc prawną

Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy porozumienia i regulaminy dotyczące pracy zdalnej zyskają rangę wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Obecne polityki w tym zakresie najczęściej nie spełniają wymogów, aby je tak zakwalifikować.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej – ułatwienie czy wyzwanie

Zasady wykonywania pracy na odległość będzie można ustalić na kilka sposobów, zależnie od wielkości zakładu pracy i potrzeb pracodawcy. Niezależnie od wybranego trybu wdrożenia tych reguł, ich treść będzie bardzo podobna.

Zasady pracy zdalnej lepiej ustalić nie czekając na przepisy

Pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na przygotowanie i wdrożenie regulacji firmowych dotyczących pracy na odległość. Warto więc przygotować się do tego wcześniej.

Przyszły rok bez funduszu socjalnego

Pracodawca, który nie chce tworzyć w 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczeń urlopowych, powinien o tym poinformować pracowników do 31 stycznia.