Konrad Radwan

Rozliczenie dużych inwestycji

Kiedy pokrycie zobowiązań podwykonawców jest kosztem?

Jak zabezpieczyć firmę przed kryzysem?

W przypadku zawirowań gospodarczych nie ma prostych recept, ale jest za to kilka sprawdzonych rozwiązań.

Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?

O restrukturyzacji spółki cywilnej możemy mówić tylko w tym sensie, że postępowaniem restrukturyzacyjnym objęci zostaną jej wspólnicy. Możliwa jest też sytuacja, w której postępowanie restrukturyzacyjne wdraża się jedynie wobec niektórych wspólników.

Wysiłek włożony w restrukturyzację nigdy nie idzie na marne

Kiedy w firmie pojawiają się problemy, zwłaszcza finansowe, warto zwrócić uwagę na postępowania określone w Prawie restrukturyzacyjnym. W większości przypadków postępowanie restrukturyzacyjne to najlepszy sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużenia.

Zasady podziału wierzycieli na grupy. Kiedy warto po nie sięgnąć?

Restrukturyzacja rozgrywa się przede wszystkim pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Każdy z uczestników postępowania restrukturyzacyjnego ma swe prawa i obowiązki, a jednym z ważniejszych założeń procedur skatalogowanych w Prawie restrukturyzacyjnym jest odpowiednie zaspokojenie ich majątkowych interesów.

Jak zaplanować restrukturyzację gospodarstwa rolnego?

Sytuacja branży rolnej jest trudna. Nie tylko ze względu na stale zmieniające się warunki atmosferyczne. Sporym wyzwaniem są chociażby ceny skupu, które rzadko kiedy kształtują się na poziomie pozwalającym na osiągnięcie zysków.

Do czego służy restrukturyzacja?

Pandemia koronawirusa wywołała nie tylko wielki kryzys zdrowotny, ale i gospodarczy. Negatywne zjawiska gospodarcze potęgują też inflacja, chaos podatkowy i szereg niekorzystnych zmian w rozliczaniu danin publicznych wprowadzonych przez Polski Ład.

Na czym polega konwersja na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorcy chcąc rozwinąć swoją działalność włączają do swojej firmy inne osoby, czyniąc ich wspólnikami. Okazuje się, że może to być także dobry sposób na restrukturyzację zadłużenia firmy.

Restrukturyzacja - sąd może łatwo odrzucić układ

Zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest sprawą pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami. Prawomocność układu zależy od jego zaakceptowania przez sąd, który ma daleko idące uprawnienia w tym zakresie.

Jak oddłużyć firmę?

W większości przypadków restrukturyzacja to najlepszy sposób na oddłużenie firmy. Jednak dokładny sposób jej przeprowadzenia zależy od wielu czynników.