Joanna Strubel

Czy uznanie praw natury może uchronić świat przed katastrofą ekologiczną

Wobec trwającego kryzysu klimatycznego i zachodzących zmian społecznych w tym obszarze, na arenie międzynarodowej coraz większym zainteresowaniem cieszy się ruch na rzecz przyznania osobowości prawnej poszczególnym elementom natury.