Bartosz Lewandowski

Kryptoreklama na Facebooku, Instagramie lub YouTubie nieuczciwą praktyką rynkową

Przedsiębiorcy, których interesy naruszono nieuczciwą reklamą np. konkurenci reklamodawcy mogą domagać się zaniechania naruszeń lub naprawienia szkody – pisze Bartosz Lewandowski, aplikant radcowski w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp. k.

Monistyczny model kontroli i nadzoru w prostej spółce akcyjnej

Tylko dla prostej spółki akcyjnej przewidziany jest jako element wyboru założycieli, monistyczny model zarządu, kontroli i nadzoru spółki. O podstawowych różnicach pomiędzy dualistycznym i monistycznym modelem i przyczynach takiego rozwiązania w prostej spółce akcyjnej – pisze Bartosz Lewandowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp. k.