Marzena Jaworska

Unieważnienie postępowania z powodu jego wady

Opowiadając się za wąską wykładnią art. 457 ust. 1 pkt 1 p.z.p., należy przyjąć, że nie każde udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów może stanowić przyczynę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p.

Doświadczenie konsorcjanta procentuje

Dopuszczalne jest zobowiązanie się do wykonania odpowiednich części zamówienia przez konsorcjanta posiadającego wymagane doświadczenie ze wskazaniem udziału również innego konsorcjanta.