Ewa Żak-Lisewska

Jak nie wdrażać whistleblowingu w firmie: katalog błędów organizacji

System whistleblowingowy nie będzie działał efektywnie, jeżeli sygnaliści nie będą wiedzieć, jak zgłosić nadużycie, czy będą właściwie chronieni i czy przekazywanie takich informacji ma sens.

Procedury whistleblowingowe wskazane także w firmach MŚP

Choć co do zasady małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą do tego zobowiązane, powinny wdrożyć procedurę przeciwdziałającą nadużyciom. Decydując się na taki krok, muszą go wykonać zgodnie z przepisami.

Ochrona sygnalistów: dostosowanie organizacji w kilku krokach

Wdrożenie systemu whistleblowingowego jest sprawą niezwykłej wagi dla każdego podmiotu. Ten proces nie musi być jednak skomplikowany. Warto go podzielić na etapy.

Anonimowość sygnalisty pod ochroną

Możliwość dokonywania zgłoszeń o naruszeniach bez zdradzania tożsamości zwiększa efektywność systemu. Takiemu sygnaliście trzeba jednak zapewnić ochronę przed działaniami odwetowymi na wypadek jego ujawnienia.

Ochrona sygnalistów jest już faktem

Pracodawcy nie powinni biernie czekać na polskie uregulowania dotyczące sygnalistów. Podmioty publiczne już powinny spełniać wymogi dyrektywy, a firmy prywatne – implementować systemy whistleblowingowe w swoich strukturach.

Tylko dobry system whistleblowingowy przyniesie firmie korzyści

Ogłoszona w lipcu norma ISO 37002:2021 zawiera porady dotyczące wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji oraz zarządzania tymi zgłoszeniami.