Bartłomiej Mozes

Czy kodeks pracy przewiduje możliwość nieodpłatnych godzin próbnych?

Kodeks Pracy nie posługuje się terminem ,,godzin próbnych’’. W ustawie tej przewidziano natomiast instytucję umowy terminowej zawieranej na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.