Łukasz Lasek

Blokada rachunku bankowego przez organy ścigania – najważniejsze informacje

Niełatwo wytłumaczyć komuś, komu nie przedstawiono zarzutu popełnienia przestępstwa, że nie może dysponować swoimi pieniędzmi, a stan ten może trwać miesiącami. Warto jednak wiedzieć, że instytucja powodująca taki skutek z powodzeniem funkcjonuje w polskim prawie i może dotykać zarówno osoby fizycznej, jak i spółki.

Międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś

Jeżeli wiadomo lub podejrzewa się, że eksportowany produkt trafia do państwa objętego sankcjami za pośrednictwem państwa trzeciego, należy go traktować jak wywóz bezpośrednio do państwa objętego sankcjami.

Międzynarodowe sankcje gospodarcze – przewodnik dla przedsiębiorców

Objęcie określonych podmiotów albo działalności sankcjami może powodować konsekwencje dla umów już zawartych albo takich, które dopiero mają zostać zawarte. Sankcje mogą uniemożliwić wykonanie umowy.

SN o blokadzie pieniędzy na rachunkach bankowych

Sąd Najwyższy w uchwale z 13 października 2021 r. ocenił praktykę organów ścigania polegającą na przedłużaniu ponad ustawowy termin blokad środków na rachunkach bankowych bez jednoczesnego stawiania komukolwiek zarzutów karnych.