Witold Tomczak

Podsumowanie zasad zawierania transakcji kontrolowanych

Zmiany przepisów podatkowych, postępująca globalizacja oraz związana z nią konieczność spełnienia obowiązków podatkowych różnych jurysdykcji wiążą się z potrzebą efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów powiązanych, działających zarówno w grupach krajowych, jak i międzynarodowych.

Master File – co powinien wiedzieć księgowy?

W cenach transferowych możemy wyróżnić dwa rodzaje dokumentacji: lokalną (Local File) oraz grupową (Master File). Oba wskazane dokumenty są bardzo ważne z perspektywy cen transferowych i co istotne, spełniają różne zadania.

Czym jest transakcja kontrolowana

W cenach transferowych klucz do prawidłowego określenia obowiązków dokumentacyjnych za dany rok stanowi nie tylko właściwe określenie powiązań. Równie ważne jest zidentyfikowanie transakcji kontrolowanych, które takim obowiązkom podlegają.

Podmiot powiązany w ujęciu podatkowym i rachunkowym

Polskie regulacje w zakresie podatków i rachunkowości inaczej podchodzą do definicji pojęcia podmiotu powiązanego. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowych.

Kiedy trzeba sporządzić grupową dokumentację cen transferowych

W Master File wykazywane są informacje odnoszące się do struktury własności w grupie, finansowania dłużnego grupy oraz innych istotnych kwestii, np. posiadanych wartości niematerialnych i prawnych czy działań badawczo-rozwojowych.

Uwaga na zmiany w informacji o cenach transferowych

Co roku do TPR wprowadzane są modyfikacje, które rozszerzają zakres raportowanych danych. Dotyczy to także formularza, który trzeba będzie przygotować już niedługo, a w szczególności dokumentu składanego za 2022 r.

Coraz więcej podatników ma obowiązki z zakresu cen transferowych

Od początku 2021 r. dokumentację sporządza się nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi i rozliczeń bezpośrednich z podmiotem z raju podatkowego, ale także wtedy, gdy jego rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na takim terytorium.