Krzysztof Musiał

Trzeba skończyć z automatyzmem w egzekwowaniu długów

Najnowsze orzecznictwo wskazuje, że instytucja odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe jest wadliwie stosowana w praktyce KAS.

Dowody zbierane przez skarbówkę muszą być zgodne z prawem

Okoliczność udowodniona informacją pozyskaną w trybie art. 45 ustawy o KAS nie może być uznana za udowodnioną jako sprzeczna z prawem.

Fiskus nie ma wyjścia i musi dostosować się do orzeczenia unijnego

Żadne państwo członkowskie nie ma kompetencji do oceny ani charakteru wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, ani czy ma on być zastosowany, czy nie.

Wyliczenia urzędników nie mogą być dodatkową sankcją

Obliczenie kosztów manipulacyjnych musi być dokonane w realiach konkretnej sprawy i być związane z realną w danej sprawie aktywnością organu egzekucyjnego.

Sądy coraz częściej pozwalają chodzić na skróty

Żeby przenieść dług podatkowy spółki komandytowej na jej komplementariusza, niezbędne powinno być ustalenie co najmniej wysokości jej majątku.