Grzegorz Kaczmarek

ekspert Związku Miast Polskich

Kryzys prowincji? Młodzi ludzie o swoich małych ojczyznach

Do realnej poprawy jakości życia w miastach i miasteczkach niezbędne jest uzdrowienie relacji między młodzieżą, lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, nauczycielami i władzami samorządowymi. Wspólnie muszą oni zdefiniować wartości i priorytety.