Katarzyna Szczudlik

Aplikacje mobilne i webowe na celowniku organu nadzorczego

Każdy przedsiębiorca, przetwarzający dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnej lub webowej, może znaleźć się w centrum zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto już teraz przygotować się na potencjalną kontrolę.

Śledzenie transferu kryptoaktywów – zmiany w unijnym rozporządzeniu

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy uznała, że z transferami kryptoaktywów wiążą się takie same ryzyka jak w przypadku transferu elektronicznych środków pieniężnych. W związku z tym, unijny prawodawca rozpoczął proces zmiany przepisów, by umożliwić śledzenie i identyfikację również takich transferów.

Jak Data Act wpłynie na rynek urządzeń internetu rzeczy?

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (tzw. Data Act). Producenci urządzeń tzw. internetu rzeczy do zmian powinni zacząć przygotowywać się już teraz, gdyż ich wdrożenie będzie wymagało dłuższego czasu.

Wydawanie i obrót niezamienialnymi tokenami (NFT) – jakie ryzyka?

Emisja niezamienialnych tokenów, poza wyzwaniami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej, prowokuje do pytań o jej zgodność z regulacjami rynku finansowego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sztuczna inteligencja, FinTech i RegTech – jak wpływają na usługi finansowe?

Nowe technologie mają kolosalny wpływ na to, w jaki sposób instytucje finansowe świadczą usługi na rzecz klientów końcowych. Efekty widoczne są zarówno w warstwie, którą klient zauważa w bezpośredniej interakcji z dostawcą usług, jak też w procesach „backendowych" – dziejących się niejako w tle głównego nurtu świadczenia usług, ale bardzo istotnych.