Paulina Gwiazdowicz

Fiskus coraz staranniej typuje podmioty do kontroli

Dzięki zbieraniu i analizie coraz większej ilości informacji (w szczególności z formularza TPR) do kontroli typowane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest znacznie wyższe, niż było to jeszcze kilka lat temu.

ICAP – nowa forma ograniczenia ryzyka podatkowego

International Compliance Assurance Programme, czyli Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności jest dobrowolną formą oceny ryzyka i procesu zapewnienia zgodności w obszarze podatków, angażującą podatnika i administrację podatkową.