Piort Czapczyński

Ostatni dzwonek na kredyt studencki

Od tego roku, o kredyt studencki, udzielany na preferencyjnych warunkach można wnioskować jedynie do 31 października, nie zaś, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, do 15 listopada.