Natalia Rutkowska

Jakie elementy analiz porównawczych są najczęściej kwestionowane

Dzięki analizie podmioty powiązane są w stanie udowadniać, że ich transakcje zostały zawarte na warunkach, jakie stosowałyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Dlatego muszą to być dokumenty najwyższej jakości.

Dane sprawozdania finansowego w cenach transferowych

Aby rzetelnie i jasno wykazać swoją sytuację majątkową i finansową, podmiot musi przedstawić wszelkie dodatkowe dane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Wskaźniki finansowe jako wynik transakcji

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą dokonać weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia. W zależności od wybranej metody konieczne może okazać się wykazanie w formularzu TP-R wskaźnika finansowego wybranego do weryfikacji rynkowego poziomu ceny transferowej wraz z jego poziomem na transakcji kontrolowanej i w wynikach analizy.

Ceny transferowe w grupie to nie tylko rynkowy narzut

Podczas kontroli zakupu i świadczenia usług wewnątrzgrupowych organy podatkowe często zwracają uwagę na podstawowe zasady dokumentowania takich transakcji, ich uzasadnienie biznesowe i dowody wykonywania takich świadczeń. Organy podatkowe podczas kontroli zwracają uwagę na te aspekty równie często, jak na rynkowy poziom narzutu na bazie kosztowej świadczenia usług.

Jakie korzyści i ryzyka wynikają z mechanizmu safe harbour

Po spełnieniu warunków wymaganych przez przepisy organ odstępuje od kwestionowania wynagrodzenia w dwóch kategoriach transakcji kontrolowanych: pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Marża transakcyjna: metoda najpopularniejsza nie zawsze się sprawdzi

Podatnicy, którzy sporządzają analizy porównawcze, decydują się najczęściej na stosowanie metody marży transakcyjnej netto. Nie w każdym przypadku będzie to jednak najlepszy wybór.

Profile funkcjonalne a ryzyka cen transferowych

Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem z uwagi na nieostre definicje i granice między różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, ponieważ niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w przypadku kontroli organów podatkowych.

Kalkulacja wynagrodzenia za usługi wewnątrzgrupowe

Usługi wewnątrzgrupowe, to – zaraz po transakcjach finansowych – jedne z najczęstszych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niejednokrotnie są one obszarem dużego zainteresowania ze strony organów podatkowych, dlatego podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie kalkulacji wynagrodzenia w tych transakcjach.

Podmioty powiązane muszą przeanalizować swoje transakcje finansowe

Spółki funkcjonujące w grupach kapitałowych często przy zarządzaniu swoimi finansami korzystają ze wsparcia podmiotów powiązanych. Skutkiem takich transakcji mogą być jednak szerokie obowiązki z zakresu cen transferowych.

Badanie rynkowości możliwe także dla transakcji bez wynagrodzenia

Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają weryfikacji pod kątem cen transferowych także w przypadku, jeśli nie ustalono od nich zapłaty. W grupach kapitałowych często są one pomijane przy określaniu obowiązków dokumentacyjnych.