Aleksandra Czubek

Wynalazczość i twórczość to potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznej ochronie własności intelektualnej innowacyjne podmioty mogą zapewnić sobie finansowanie, m.in. udostępniając jej wytwory w ramach programów licencyjnych. Prawa własności intelektualnej mogą być również podstawą wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych zmierzających do ich komercjalizacji.

Metaverse – nowa rzeczywistość w przestrzeni cyfrowej

Uprawnieni z praw własności intelektualnej, którzy wykorzystują Metaverse do promocji swojej działalności, mogą dotrzeć do szerszej publiczności. Muszą być jednak świadomi potencjalnej odpowiedzialności związanej z tym rozszerzonym zasięgiem. Główne zagrożenia dotyczą naruszeń praw do znaków towarowych, prawa autorskiego i dystrybucji przedmiotów jako treści cyfrowych.

Tokeny jako nowa forma ochrony praw podmiotowych w środowisku cyfrowym

Dzieła opublikowane w internecie (i nie tylko) mogą korzystać z ochrony prawnej, a ich twórcy mogą czerpać zyski z ich obrotu.