Jakub Patalas

Master File – co powinien wiedzieć księgowy?

W cenach transferowych możemy wyróżnić dwa rodzaje dokumentacji: lokalną (Local File) oraz grupową (Master File). Oba wskazane dokumenty są bardzo ważne z perspektywy cen transferowych i co istotne, spełniają różne zadania.

Zaległości w płatnościach to kłopot podatkowy, prawny i sprawozdawczy

Nieterminowe regulowanie należności ma swoje konsekwencje zarówno u wierzyciela, jak i u dłużnika. Zaległości w płatnościach to kłopot podatkowy, prawny i sprawozdawczy. Znajomość regulacji prawnych w tym zakresie pozwala na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji związanych z tą sytuacją.

Powiązania osobowe podatnika a ceny transferowe

Identyfikacja powiązań podatnika z podmiotami, z którymi realizuje lub planuje przeprowadzać transakcje, powinna być pierwszym krokiem w celu wypełnienia obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

Analiza rynkowego poziomu zadłużenia jest kluczowa dla transakcji finansowych

Transakcje finansowe są jednymi z najczęściej realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi i najchętniej kontrolowanych przez organy pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej. Dlatego warto posiadać analizę rynkowego poziomu zadłużenia.

Brak danych porównawczych a weryfikacja rynkowości transakcji

Analizy cen transferowych są jednym z obowiązkowych i najważniejszych elementów ich dokumentacji. Jednak nie zawsze możliwe jest zidentyfikowanie odpowiednich danych porównawczych na potrzeby uzasadnienia rynkowego charakteru transakcji.

Najczęściej stosowane zwolnienia w obszarze cen transferowych

W ostatnich latach przepisy dotyczące cen transferowych były przedmiotem licznych zmian i modyfikacji. W kolejnych nowelizacjach ustawodawca wprowadził m.in. szereg zwolnień i uproszczeń dla podatników dokonujących rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Znaczenie analizy funkcjonalnej w dokumentacji cen transferowych

Analiza funkcjonalna jest jednym z obowiązkowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Poszczególne etapy jej przeprowadzenia mogą jednak budzić sporo wątpliwości wśród podatników.

Jak zidentyfikować transakcje podlegające obowiązkom z zakresu cen transferowych za 2022 rok

Właściwa identyfikacja transakcji podlegających obowiązkom z zakresu cen transferowych jest kluczowa dla podatników. W artykule wskazujemy kogo dotyczą obowiązki za 2022 rok i jakie czynności należy wykonać aby właściwie zidentyfikować transakcje.

Kalkulacja wynagrodzenia za usługi wewnątrzgrupowe

Usługi wewnątrzgrupowe, to – zaraz po transakcjach finansowych – jedne z najczęstszych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Niejednokrotnie są one obszarem dużego zainteresowania ze strony organów podatkowych, dlatego podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie kalkulacji wynagrodzenia w tych transakcjach.

Badanie rynkowości możliwe także dla transakcji bez wynagrodzenia

Transakcje z podmiotami powiązanymi podlegają weryfikacji pod kątem cen transferowych także w przypadku, jeśli nie ustalono od nich zapłaty. W grupach kapitałowych często są one pomijane przy określaniu obowiązków dokumentacyjnych.