Paweł Kuźma

Osiem trybów udzielania zamówień publicznych

Przepisy wymieniają osiem trybów udzielania zamówień. Ich znajomość ułatwia rozpoczęcie działalności na wartym ponad 100 mld zł rocznie rynku zamówień publicznych.