Joanna Torbé

Obywatela Ukrainy bez PESEL też można zatrudnić

Brak polskiego numeru z ewidencji ludności nie jest przeszkodą do zawarcia umowy z Ukraińcem. Nadal konieczny jest jednak jego legalny pobyt w Polsce.

Trudno delegować obywatela Ukrainy do innego państwa

Unijna decyzja o objęciu obywateli Ukrainy ochroną czasową nie oznacza możliwości ich swobodnego delegowania za granicę przez polskiego pracodawcę w celu wykonywania pracy.

Rynek pracy otwarty dla wszystkich obywateli Ukrainy

Uchodźcę, który uzyska numer PESEL, pracodawca może zatrudnić bez pozyskania zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy. Tak samo jak każdego innego obywatela Ukrainy przebywającego u nas legalnie.

Zatrudnianie cudzoziemców – najczęstsze błędy

Specustawa ma ułatwić powierzanie pracy Ukraińcom. Do tego czasu trzeba jednak stosować obecne wymogi, o których pracodawcy często zapominają.

Czy Ukrainiec czekający na status uchodźcy może pracować w Polsce?

Najszybszą ścieżką zatrudnienia osoby, która uciekła do Polski przed wojną w Ukrainie, jest zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ale taka możliwość dotyczy tylko osób, które posiadają tytuł pobytowy w Polsce.

Mniej warunków i ograniczeń przy zatrudnianiu obcokrajowców

Polska firma może zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na kolejne 24 miesiące bez żadnej przerwy od upływu ważności poprzedniego. A jednolite zezwolenie na pobyt i pracę może być obecnie podstawą zatrudnienia w kilku firmach.

Zatrudnienie tymczasowe na niedobory kadrowe

Przedsiębiorcy działający w usługach czy handlu nie mogą sobie pozwolić na zwolnienie obrotów w nadchodzącym okresie, a wręcz muszą przyspieszyć. Rozwiązania można szukać w zatrudnieniu tymczasowym.