Marcin Bartkowiak

Jak działa rynek zamówień publicznych w Niemczech

W Polsce podstawowe kwestie dotyczące udzielania zamówień publicznych uregulowane są w specjalnej ustawie. Inaczej jest w Niemczech, tam zostały one przyporządkowane poszczególnym przedmiotom zamówienia.