Mateusz Ziaja

Odsprzedaż towarów spółkom z grupy kapitałowej – stawka VAT

Odsprzedaż towarów i usług nabytych z obniżonymi stawkami VAT również podlega takiej preferencji, a podatnik refakturujący nabyte świadczenia opodatkowane VAT ma prawo do odliczenia.