Tomasz Lenczewski

Polscy ziemianie, jawna opcja niemiecka

Polscy ziemianie, którzy po wrześniu 1939 r. utrzymali się w swoich majątkach na terenach wcielonych do Rzeszy, do dziś są zwykle oceniani jako zdrajcy.