Anita Olbrych

Czy ePUAP ułatwi życie podatnika

Jedyną platformą do składania deklaracji i informacji podatkowych jest obecnie Portal Podatkowy. Można je także przesyłać przez systemy księgowe. Aby skorzystać z tych rozwiązań, trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Czy spółka komandytowa składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

Przekazywanie rocznych raportów przez spółki nieposiadające osobowości prawnej nie jest wprost uregulowane w przepisach. Organy uważają, że to zadanie wspólników, przy czym problemy sprawia ustalenie terminu jego realizacji.