Mikołaj Przybył

Kradzież majątku firmy w rozliczeniach podatkowych

Zarówno organy, jak i sądy administracyjne uznają, że przedsiębiorca, który chce ująć w kosztach straty z tytułu kradzieży, powinien wykazać, że nie poniósł żadnej winy w nadzorze nad swoim mieniem.

kiedy jest potrzebna korekta VAT kupionych towarów

Gdy towary zostały kupione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale stało się to niemożliwe z powodów pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy, zachowuje on prawo do odliczenia VAT.