Aleksandra Szyszko-Kamińska

Prosta Spółka Akcyjna jako nowa spółka kapitałowa

Ministerstwo Rozwoju popierając założenie, że rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorców to krok w kierunku budowania bardziej konkurencyjnej gospodarki, wychodzi naprzeciw postulatom innowacyjnych przedsiębiorców i planuje utworzenie przyjaznego ekosystemu dla startupów.

Jak wspólnik mniejszościowy może zagwarantować sobie dywidendę

To czy wspólnik mniejszościowy otrzyma dywidendę za ostatni rok obrotowy zależy całkowicie od woli wspólników większościowych, którzy mogą zadecydować, że cały zysk roczny netto zostanie zakumulowany w spółce. Co zrobić by tak się nie stało?