Justyna Tyc

Składki ZUS zapłacone za byłego pracownika nie są dla niego przychodem

Orzecznictwo dostarcza coraz więcej argumentów, że uregulowanie przez pracodawcę składek w części, którą powinien sfinansować pracownik, nie jest przysporzeniem majątkowym dla tego drugiego. Tym samym wyklucza konieczność jego opodatkowania.

Czwarta umowa terminowa nie zawsze podlega limitowaniu

Uzupełnienie trzeciej umowy na czas określony o przyczynę wyłączenia jej spod ograniczeń liczbowych lub zawarcie aneksu nie będzie skuteczne. Lepiej poczekać na jej rozwiązanie i zawrzeć czwartą umowę, zwolnioną z limitów.

ZUS już nie zażąda spłaty zasiłku za wiele lat wstecz

Obowiązujący od miesiąca przepis zakazuje wydania decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia po upływie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je wypłacono. Zmiana dotyczy również przypadków sprzed wejścia w życie nowelizacji.