Marek Wołyński

Co grozi za brak dokumentacji cen transferowych

Gdy przedsiębiorca nie ma dokumentacji cen transferowych, istnieje ryzyko zastosowania wobec niego sankcji karnej skarbowej niezależnie od tego, że stosuje ceny rynkowe. Dlatego warto, aby przygotował taki dokument, nawet jeśli byłby on bardzo lakoniczny i ogólny.