Dominika Chojnacka

Dokumentacja cen transferowych - zmiany od 2017 roku

Próg ustalony na poziomie 2 mln euro zwalnia najmniejsze podmioty z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ograniczając w ten sposób ich koszty i obciążenia administracyjne.