Maciej Królikowski

Podzielona płatność - wyzwania i szanse

Przedsiębiorcy obawiają się, że split payment może zagrozić ich płynności finansowej. Mechanizm ten ma jednak zapewnić zabezpieczenie środków na opłacanie należnego podatku, ochronę przed sankcjami i przyspieszyć zwrot VAT.