Edyta Adamus

Kiedy odpisy na fundusz utworzony na cele inwestycyjne są kosztem

Jednym z warunków utworzenia funduszu na cele inwestycyjne, na którego rzecz wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jest utworzenie go z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy, w którym został on utworzony. Nie chodzi o jakikolwiek zysk, lecz o ten osiągnięty w określonym przedziale czasowym, tj. w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, podatkowy, w którym fundusz został utworzony.

Są jednak korzyści ze wzrostu stóp procentowych

Choć podatnicy mogą skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r., do tej pory rozwiązanie to nie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Składki na PFRON: czy są opodatkowane w estońskim CIT

Podatnicy stosujący ryczałt od dochodów spółek mierzą się z problemem zakwalifikowania niektórych wydatków jako ukrytych zysków. Często jedynym wyjściem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji.

Auta służbowe dla pracowników, czyli ciąg dalszy zamieszania w estońskim CIT

Fiskus uznaje, że w przypadku przekazania osobie zatrudnionej firmowego samochodu, także do użytku osobistego, spółka powinna zapłacić ryczałt od 50 proc. związanych z nim wydatków.

Kiedy powstaje przychód przy nieodpłatnym otrzymaniu akcji

Nieodpłatne otrzymanie akcji przez powierzającego w wyniku realizacji umowy powiernictwa nie skutkuje powstaniem przysporzenia majątkowego.