Natalia Dyda

Kolor jako marka - jak przedsiębiorca może uzyskać monopol na konkretny kolor

Kolor jest uniwersalnym, prostym, ale silnie działającym na zmysły człowieka komunikatem. Pojedyncza barwa może charakteryzować się dla odbiorcy szczególnym znaczeniem czy symboliką. Ma więc zdolność stania się wiodącą siłą marketingową marki.

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego

Podatkowa amortyzacja znaku towarowego trwa nie krócej niż 60 miesięcy. Ustalając okres odpisywania dla celów bilansowych uwzględnia się natomiast przewidywany czas jego użytkowania.