Mateusz Fiszer

Pakiet przewozowy narzędziem zwalczania szarej strefy

Od 18 kwietnia 2017 roku na część przedsiębiorców mocą ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nałożone zostały dodatkowe obowiązki administracyjne związane z monitorowaniem przewozu niektórych towarów.

Akcyza od energii: Nowe preferencje dla przemysłu od stycznia 2016

Wśród regulacji, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku, znajdują się rozwiązania dotyczące akcyzy od energii elektrycznej, mające wspomagać przedsiębiorców w obniżeniu kosztów prowadzonej przez nich działalności.