Bartosz Matusik

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki dla firm

Polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa unijna. Przez to zabrakło czasu na przeprowadzenie konsultacji i jakiejkolwiek kampanii informacyjnej ze strony Ministerstwa Finansów – zauważają eksperci.

Nowe oblicze administracji – czy podatnicy mają się czego obawiać

1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, czyli nowy twór konsolidujący działanie trzech rozproszonych dotychczas struktur: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Postepowanie podatkowe: ulga B+R zachętą dla start-upów i innowacyjnych firm

Wysokość odliczeń z tytułu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych związana jest ze statusem, jaki posiada dany przedsiębiorca. Duzi uwzględnią 10 proc. tych kwot, mali, średni i mikro aż 20 proc.

Zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia

Obowiązek opłacenia składek za zleceniobiorcę, który pracuje na podstawie kilku umów, zależy od sumy zarobków w danym miesiącu. Nie ma znaczenia, czy te kontrakty zostały zawarte na ten sam okres, czy jeden po drugim.

Bieżące rozliczenia składek ZUS do weryfikacji po zakończeniu miesiąca

Rozmowa | Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper i Ewelina Jaworska, prawnik w DLA Piper