Dominik Dudek

Zakup usług IT bez limitu kosztów w CIT

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów dotyczy usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji, poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. Usługi informatyczne nie mieszczą się w tym katalogu.