Maciej Kuśmierczyk

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: prewencja jest tak samo istotna jak ściganie

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma zastąpić dotychczasową, bardzo rzadko stosowaną w praktyce ustawę, został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu 11 stycznia 2019 r. Sejm kilka dni później skierował projekt na ścieżkę legislacyjną. Jest bardzo realna perspektywa wejścia jej w życie jeszcze w tym roku.

Prywatności w pracy nie można wykluczyć

Wprowadzenie zakazu używania urządzeń służbowych do celów prywatnych czy też ogólnego zakazu korespondencji prywatnej w pracy – niezależnie, z jakiego urządzenia się odbywa – nie oznacza automatycznie, że pracodawca ma dostęp do komunikacji służbowej pracownika.