Damian Szczepański

Tajemnica przedsiębiorstwa w Prawie zamówień publicznych

W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) przewidziana została zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.