Anna Duplicka

Kto odpowiada za naruszenie zasady konkurencyjności

Za naruszenie zasady konkurencyjności odpowiada ten kto tego się dopuścił. Czasem może to być jednak spółka dominująca lub ten kto kupił firmę.