Łukasz Koziński

Cudzoziemcy podpisują sprawozdania elektronicznie

Od pewnego czasu spółki wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego muszą stosować znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące sprawozdawczości związanej z przygotowywaniem, podpisaniem oraz składaniem dokumentów finansowych.