Magdalena Walczyńska

Jaki podatek od sprzedaży bitcoinów

Z początkiem roku weszły w życie rozwiązania dotyczące opodatkowania obrotu wirtualnymi walutami. Nieprecyzyjne brzmienie przepisów powoduje jednak sporo wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do rozliczania kosztów oraz strat.