Natalia Basałaj

Problemy w rejestracji znaków towarowych takich jak smak i zapach

Właściciele marek nieustannie poszukują nowatorskich sposobów ich identyfikacji i ochrony. Dopiero pączkują pomysły w zakresie wykorzystania nowych technologii w celu przedstawienia i utrwalenia oznaczeń postrzegalnych innymi zmysłami niż wzrok czy słuch.

Jak wykorzystać blockchain w praktyce

Podobnie jak tradycyjne rejestry, blockchain jest księgą zawierająca niezmienne dane - chronologiczne wpisy w postaci cyfrowej. Główne zalety tej technologii to: niezmienność rejestru, identyfikowalność transakcji i bezpieczeństwo. Technologia ta gwarantuje i poświadcza pełną historię danych, operacji związanych z każdą transakcją. Andrzej Przytuła Natalia Basałaj