Natalia Adamczyk

Fuzje i przejęcia: jakie zgody korporacyjne mogą być potrzebne

Transakcje zbiorczo określane mianem fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions, w skrócie M&A), mogą przybrać szereg różnych, rozłożonych w czasie działań, których efektem, ogólnie mówiąc, jest przejęcie przez nowy podmiot innej firmy lub reorganizacja prowadzonej przez tę firmę działalności.