Dawid Zarębski

Czeka nas rewolucja w kontrolach celno-skarbowych

Od 1 lipca 2023 r. właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę danego naczelnika, który wydał decyzję. To fundamentalna zmiana obowiązującej od 2017 r. procedury odwoławczej.

Unijny wykaz jurysdykcji zadziała jak przysłowiowy bat

Uznanie Rosji za raj podatkowy wywoła poważne skutki dla polskich podatników realizujących transakcje z rosyjskimi firmami. Mogą się spodziewać wzmożonych kontroli. A to tylko jedna z konsekwencji.

Podatnik będzie mógł zawrzeć porozumienia podatkowe z szefem KAS

W zakresie objętym umową o współdziałanie przedsiębiorca będzie miał prawo podpisać porozumienie z szefem KAS m.in. w sprawie interpretacji przepisów, ustalania cen transferowych czy wysokości prognozowanego zobowiązania w CIT w kolejnym roku.

Święty spokój w zamian za ścisłą i bieżącą współpracę - umowa podatnika z szefem KAS

Podmiot, który zawrze z szefem KAS umowę o współdziałanie, będzie mógł obniżyć ryzyko podatkowe prowadzonej działalności. Dostanie gwarancję otrzymywania wiążących opinii administracji podatkowej, co pozwoli mu uniknąć ewentualnych sporów.