Wojciech Piórkowski

Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

Mimo, że zamawiający zostaje zwolniony z obowiązku stosowania zasad obowiązujących w przetargach z powodu COVID-19, to musi pamiętać o obowiązkach wynikających z innych przepisów regulujących zaciągania zobowiązań.

Negocjacje mają pomóc w przetargach

W przyszłości zamawiający ma mieć możliwość uzgodnienia treści ofert, w celu ich ulepszenia, a na koniec zaprosić wykonawców do składania ofert ostatecznych.