Dorota Walerjan

Wręczając prezenty trzeba pamiętać o VAT

Prezenty rozdawane w okresie świątecznym i noworocznym mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), co wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla finansów firmy.

Prezenty i imprezy świąteczne w kosztach podatkowych

Firmy rozliczą w kosztach podatkowych niektóre wydatki ponoszone na świadczenia związane z okresem świątecznym i noworocznym, ponoszone na organizację imprez okolicznościowych, zakup i wysyłkę prezentów czy wsparcie finansowe dla pracowników.

Impreza firmowa wpływa na efektywność pracy

Wydatki na organizację imprezy integracyjnej przypadające zarówno na pracowników, jak i osoby im towarzyszące, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Nie wszystkie upominki można rozliczyć

Nie budzi raczej wątpliwości, że kosztem dla pracodawcy są inne niż alkohol wydatki na okolicznościowe upominki dla pracowników.

Upominek nie tylko dla pracownika

Opodatkowanie podatkiem PIT prezentów dla kontrahentów i współpracowników zależy od tego, kim jest osoba obdarowana, tzn. czy jest to osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Prezenty dla pracowników: kiedy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenia

Prezenty dla pracowników oprócz obciążeń związanych z zapłatą PIT mogą także wiązać się z zapłatą składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak rozliczyć prezenty i firmowe imprezy świąteczne

Zorganizowanie przez pracodawcę wigilii czy przekazanie prezentów zarówno pracownikom i ich rodzinom, jak i współpracownikom lub kontrahentom może spowodować obowiązki w PIT i w zakresie składek ZUS.