Michał Wykurz

Sądy administracyjne kwestionują możliwość stosowania sankcji VAT

Dodatkowego zobowiązania w VAT nie można nakładać „z automatu”. Należy zbadać m.in., czy podatnik dochował należytej staranności oraz czy faktycznie uszczuplono podatek.

Strategie podatkowe: to już ostatni dzwonek dla największych podatników

Duże firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny do końca roku zamieścić na stronie internetowej pierwsze sprawozdanie o zrealizowanej strategii podatkowej i powiadomić o tym fiskusa.

Stosowanie preferencyjnej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Obowiązujące od 1 stycznia br. regulacje unijne wprowadziły nowy, bardziej wymagający standard dokumentacyjny. W dalszym ciągu możliwe jest jednak stosowanie dotychczasowych rozwiązań wynikających z polskiej ustawy o VAT.

VAT: prawidłowa kwalifikacja bonu na towaru i usługi nie zawsze jest prosta

Kupon na towary i usługi objęte tą samą stawką VAT jest uznawany za bon jednego przeznaczenia. Ale nie musi to być regułą. Szczególnie, gdy może go zrealizować również zagraniczny podmiot, np. unijny przedsiębiorca lub turysta spoza UE.

VAT: wywóz towarów do własnego magazynu poza UE to nie eksport

Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdują się one w momencie dostawy.

Usługi na odległość bez kasy fiskalnej

Lekarze, prawnicy i doradcy podatkowi wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, co do zasady mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Są jednak wyjątki.