Łukasz Chwalczuk

Niemcy zwrócą przewoźnikom miliony euro z maut

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał 28 października bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowych ze wszystkich krajów odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (maut).

Ministerstwo Infrastruktury sparaliżuje inwestycje w Polsce

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego alarmuje, że proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany do ustawy o drogach publicznych doprowadzą do paraliżu inwestycji i budownictwa.